CO TO JE

CO JE TO ENERGETICKÝ ŠTÍTEK?

Energetický štítek budovy (dle vyhlášky Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB) stanovuje, kolik energie za rok daný objekt spotřebuje (v MWh).
Podle referenční budovy, která je výpočetním programem dle zadaných parametrů také počítána, je budova zařazena do příslušné kategorie.

VÝPOČET ZAHRNUJE ENERGIE DOMU POTŘEBNÉ K:

  • vytápění
  • ohřevu a přípravě teplé užitkové vody
  • osvětlení
  • chlazení
  • větrání
  • úpravu vlhkosti

Míra spotřebované energie budovy se udává v MWh (pro celou budovu) a v kWh (v přepočtu na m2 podlahové plochy).

Výpočet nezahrnuje spotřebu energií spojených s provozem budovy, jako je:

  • Používání elektrotechniky (počítače, televize, …)
  • Používání kuchyňských spotřebičů (varné konvice, domácí roboti, …)

  MŮŽE SE LIŠIT VÝSLEDEK OD SKUTEČNÝCH HODNOT SPOTŘEBY?

Ano, energetický štítek může ukázat jiné hodnoty, než je skutečná spotřeba. Proč je tomu tak, ukážeme na následujícím příkladu.

V ulici Třešňová jsou postaveny 2 stejné domy, které byly postaveny v rámci developerského projektu před 10 roky.

Dům A – obyvateli je mladá rodina s 3 dětmi. Matka je s dětmi na rodičovské dovolené, dům celý vytápí na 24°C, každý den se všichni koupají ve vaně. Výsledná spotřeba činí 89,6 MWh za rok – dům by takto měl spadat do kategorie D.

Dům B – starší pár (senioři). Chodí brzo spát, protože tak jsou zvyklí celý život. Sprchují se a vodou neplýtvají. Nemají žádné výrazné nadstandardní životní nároky. Výsledná spotřeba činí 45,2 MWh za rok – takto užívaný dům by měl spadat do kategorie B.

Nastala situace, kde se oba domy současně prodávají. O dům se zajímá rodina s jedním dospívajícím synem? Který dům je lepší?
Jedinou relevantní informaci může určit pouze energetický štítek domu. Nehodnotí totiž skutečnou, ale normovou spotřebu energií.

Náš příběh končí šťastně
Rodina nedala na účty o spotřebě energií a od prodávajících si vyžádala energetický štítek. Energetický specialista určil, že dům A je v lepším stavu, než dům B. Mladá rodina měla všude úsporné žárovky, v domě byl nový kondenzační kotel, o dům se celkově lépe starala.
Výsledná normová spotřeba domu A vyšla na 63,4 MWh, domu B 73,6 MWh.

Kupující rodina získala za stejné peníze lepší dům. To jenom proto, že byl zpracován energetický štítek.

  JAKÝ JE SMYSL ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU?

Při prodeji či pronájmu je hlavním účelem energetického štítku ochrana nového majitele či nájemníka.
U novostaveb nebo stávajících budov je podkladem k zamyšlení, konzultaci a ekonomické analýze, jak snížit energetickou náročnost budovy a s tím spojené náklady na provoz.

  KDO RUČÍ ZA SPRÁVNOST ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU?

Vydat platný štítek může pouze energetický specialista, který je k tomu oprávněn na základě certifikátu vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Námi zpracované energetické štítky obsahují vždy kopii oprávnění příslušného energetického specialisty, který před finálním výstupem štítek ještě jednou kontroluje. Kontrola správnosti prochází vždy minimálně přes 4 oči 🙂