KALKULACE CENY


KDO MUSÍ MÍT ENERGETICKÝ ŠTÍTEK (PENB)?

Nechat zpracovat energetický štítek je povinností majitele, který se rozhodl daný objekt prodat nebo pronajmou. Povinnost se dále vztahuje na ty, kteří se chystají stavět (či významně rekonstruovat) nebo na některé majitele, kteří objekt „pouze“ vlastní. Podmínky upravuje zákon č. 406/2000 Sb.

Příklad:

Nástavba nebo přístavba domu, do 2,5 násobku podlahové plochy.

Jedná se o změnu stavby s přístavbou (střecha se zvedne, tak to nelze charakterizovat jen jako půdní vestavbu, jakmile se mění vnější rozměry).
Jelikož změna energeticky vztažné podlahové plochy před a pod nepřesahuje limit 2,5 násobku, tak pro celou budovu v novém stavu platí požadavky jako pro stávající budovu a její změnu:
https://deksoft.eu/technicke-forum/technicka-knihovna/energetika/story-151

Takže požadavek na ENB změny stavby splníte podle kritérií dle §6 vyhlášky o ENB,
písmena a) splnění Uem nebo primární energie nebo
b) splnění Uem a celkové dodané energie nebo c)+d) tj měněné a nově realizované konstrukce a systémy
musí splňovat referenční hodnoty.

Takže pokud není objekt rekonstruován kompletně, tak asi nesplníte Uem, pokud není měněn zdroj a současně je nevyhovující Uem,
tak asi nesplníte dodanou energii a jde-li o kotel na uhlí, tak patrně ani primární energii.

Takže zbývá možnost c)+d) – tzn. měněné konstrukce musí být navrženy min. na ref. hodnotu, což je doporučená hodnota Urec nikoliv pouze požadavek UN.

NA ČEM ZÁVISÍ CENA?

Cena za zpracování PENB se odvíjí v závislosti na velikosti a členitosti domu, na stavu projektové dokumentace. V případě, že je projektová dokumentace nedostačující nebo žádná, je nutné provést místní šetření. To je u prodejů velmi častý případ. Výsledná částka se pak skládá z ceny za místní šetření a výpočet.

Nechte si nezávazně nacenit PENB (energetický štítek, tepelné ztráty)

Kontakt: penb.jaromer@seznam.cz.