Legislativa

MANUÁL: Které budovy musí mít Průkaz energetické náročnosti?

Zdroj: TN.cz

Majitelé nemovitostí si musí opatřit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), často nesprávně označovaný za energetický štítek. Koho se to týká a k čemu všemu ho bude potřebovat?

Kolem Průkazů energetické náročnosti budov je mnoho mýtů a nejasností. Projděte si náš velký manuál, podle kterého jednoduše poznáte, jestli si PENB musíte pořídit i vy. Pokud se totiž povinnost vztahuje i na vás a vy byste průkaz neměli, hrozila by vám vysoká pokuta!

1. Bytové domy a administrativní budovy

a) Rekonstrukce

 • V případě, že chcete výrazněji přestavět svůj dům (pokud se přestavuje více než čtvrtina obálky budovy, tj. všech stavebních prvků, které izolují dům od okolí), musíte PENB mít zpracovaný již při podávání žádosti o stavební povolení.

b) Prodej, či nový pronájem celé budovy

 • Již při inzerci musíte uvést energetickou náročnost stavby, při prodeji pak musíte PENB předat novému majiteli. Pozor! Za nesplnění těchto povinností hrozí vysoké pokuty a pro úřady je kontrola správnosti inzerce jednoduchá.

c) Prodej či nový pronájem jednotlivých bytů

 • Při prodeji máte povinnost průkaz předložit, měli byste se písemně obrátit s žádostí na společenství vlastníků jednotek (SVJ). Pokud SVJ průkaz vypracovat odmítne, můžete nahradit PENB třemi posledními vyúčtováními energií (elektřina, plyn a teplo) do 1. 1. 2016. Při pronájmu budete muset PENB mít až od 2016. Budova průkaz mít musí ve chvíli, kdy vlastník bytu chce byt prodávat. Pokud průkaz nemá, porušuje zákon.
 • Družstevních bytů se PENB vůbec netýkají. Při prodeji totiž neprodáváte byt, ale členská práva v družstvu a při pronájmu jde z hlediska zákona o podnájem. Vlastník domu, tedy bytové družstvo, má stejné povinnosti jako ostatní vlastníci domů, podívejte se na body b) a e).

d) Nová stavba

 • PENB musíte dodat spolu se žádostí o stavební povolení.

e) Vlastníci stávajících staveb

 • I v případě, že nic prodávat či pronajímat nebudete, vám zákon ukládá povinnost nechat si štítek vypracovat. Bytové a administrativní budovy s energetickou vztažnou plochou:
 • nad 1500 m2 jej musí mít od roku 2015,
 • nad 1000 m2 od roku 2017 a
 • všechny bytové a administrativní budovy od roku 2019.

2. Rodinné domy

a) Rekonstrukce

 • V případě, že chcete výrazněji přestavět svůj dům (pokud se přestavuje více než ¼ obálky budovy), musíte PENB mít zpracovaný již při podávání žádosti o stavební povolení.

b) Prodej, či nový pronájem

 • Již při inzerci musíte uvést energetickou náročnost stavby, při prodeji pak musíte PENB předat novému majiteli. Pozor! Za nesplnění těchto povinností hrozí vysoké pokuty a pro úřady je kontrola správnosti inzerce jednoduchá.

c) Nová stavba

 • PENB musíte dodat spolu se žádostí o stavební povolení. Od 1.7.2023 se průkaz předkládá k projektové dokumentaci k provádění stavby.

d) Stávající stavba

 • I v případě, že nic prodávat či pronajímat nebudete, vám zákon ukládá povinnost nechat si štítek vypracovat. Budovy s energetickou vztažnou plochou nad 1500 m2 jej musí mít od 2015, nad 1000 m2 od 2017 a všechny budovy od 2019.

3. Veřejné budovy

Již nyní musí mít budovy nad 500 m2 PENB, v roce 2015 to již budou všechny budovy s plochou větší než 250 m2. Veřejné budovy (např. školy, nemocnice) mají navíc povinnost PENB vyvěsit buď u vchodu před budovou, nebo ve vstupním prostoru.

4. Výjimky

 • Povinnost zajištění průkazu energetické náročnosti budovy neplatí, mimo jiné, pro budovy s plochou menší než 50 metrů čtverečních,
 • budovy určené pro náboženské účely,
 • stavby určené pro rodinnou rekreaci a
 • pro některé budovy v památkových zónách, rezervacích či jiných ochranných pásmech,“ říká Miroslav Mareš, předseda Správní rady Asociace energetických auditorů.

5. Kdo může PENB vypracovat a kolik to stojí?

Průkaz energetické náročnosti budovy je oprávněn vypracovat pouze energetický specialista s oprávněním pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov; jejich seznam můžete najít na informačním portálu Ministerstva průmyslu a obchodu. Cena vypracování není nijak regulována, u menších budov se obvykle pohybuje v řádech tisíců korun, ale vždy záleží na jednotlivých energetických specialistech. Průkaz platí 10 let, nebo dokud není provedena větší rekonstrukce.

6. Jak financovat rekonstrukce

a) Zelená úsporám

Chcete stavět dům s nízkou energetickou náročností, nebo provést rekonstrukci, při které dojde k omezení spotřeby elektřiny a/nebo k využití obnovitelných zdrojů energie? Požádejte si o dotaci z programu nová zelená úsporám.

Pro podání žádosti je nutné mít posudek od odborníka, je s tím poměrně hodně administrativy, ale v případě splnění všech podmínek je žádost vždy schválena. Pozor, dotace je vyplacena až po ukončení stavby, poté co úřad vyhodnotí, že vše proběhlo podle pravidel.

Přesné podmínky si můžete přečíst na www.novazelenausporam.cz.

b) Úvěr

Na snížení spotřeby energie se dá ušetřit opravdu výrazná suma peněz, a protože dotace jsou vypláceny až pod dokončení stavby, tak se bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek vyplatí vzít si na rekonstrukce úvěr ušitý na míru právnickým osobám. „Češi si často neuvědomují, že i při nutnosti financování úvěrem, by jim správně mířená investice do snížení spotřeby energií mohla ušetřit výrazné množství finančních prostředků. V závislosti na typu rekonstrukce a na výši úvěru by mohlo jít až o desítky tisíc korun ročně,“ říká Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/315901-manual-ktere-budovy-musi-mit-prukaz-energeticke-narocnosti?campaignsrc=tn_clipboard

Vyhláška č. 264/2020 Sb.Vyhláška o energetické náročnosti budov

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií