Nakládání s dešťovou vodou

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr


Výpočet  a návrh vsakovací galerie dešťové vody.