NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Další možností, jak využít Průkaz energetické náročnosti budovy, je při vyřizování dotace na zateplení domu, přičemž do konce roku 2021 se rodinných domů týká dotační program Nová zelená úsporám. I když samotný průkaz, který je obvykle vyhotoven pro účel prodeje nemovitosti, vám jistě stačit nebude, je cenným pomocníkem při indikativní analýze dotace. Tu pro vás rádi připravíme zdarma.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Tento dotační program podporuje snižování energetické náročnosti, výstavbu nových pasivních a nízkoenergetických domů a také podporuje šetrné využití zdrojů energie. Ale popořadě.

OBLAST A – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH DOMŮ

V této oblasti lze žádat o podporu na taková opatření, která přímo vedou ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, o jejichž stavební povolení bylo zažádáno před 1.7.2007. Prakticky se jedná o opatření pro starší domy na:

 1. Zateplení:
  1. obvodové stěny,
  2. střechy,
  3. stropu k nevytápěným prostorům,
  4. podlahy nad exteriérem,
  5. podlahy na zemině,
 2. Výměnu oken a dveří.

2 PODMÍNKY DOTACE

Oblast A má celou řadu podmínek, které je vhodné konzultovat s dotačním specialistou. Dobrou zprávou je, že pokud splníte následující 2 podmínky, máte téměř vyhráno. Základním předpokladem je účel užívání objektu, ten musí být zkolaudován a využíván pro účel rodinného domu, což lze ověřit v nahlížení do katastru nemovitostí. Dále je pak nutné navrhnout vhodné opatření, kterým bude docíleno alespoň 20% snížení potřeby tepla na vytápění. Neznamená to však, že dokladem o úspoře budou vyúčtování za dodané energie. Právě energetický specialista musí navrhnout takové tloušťky izolantů a vlastnosti oken a dveří (pokud budou měněny), které splní podmínky dotace Nová zelená úsporám. Tentokrát si tak nevystačíte s radou od souseda.

ČASTÉ DOTAZY

Musí práce dělat specializovaná firma s certifikací?

Nemusí. Pokud chcete uplatnit náklad za práci dodavatele, pak ten musí být držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Od 15. 10. 2018 je také možné uznat náklady za materiál, který byl využit při rekonstrukci svépomocí.

Je nutné udělat alespoň 2 opatření, např. výměnu oken a zateplení fasády?

Není. Postačí realizovat pouze jedno opatření, avšak vždy musí být docíleno alespoň zmíněné 20% úspory.

Vyplatí se mi to?

To především záleží na rozsahu opatření. Pokud hodláte vyměňovat pár oken na celém domě, náklady by mohly převýšit očekávanou výši dotace. V případě, že budete realizovat kompletní dvě opatření, např. výměnu oken a zateplení fasády, pak na dotaci téměř jistě vyděláte. Obecně lze říci, že čím více zateplíte, tím větší zisk z dotace bude. Zeptejte se nás, jaký příspěvek můžete získat z dotačního programu NZÚ.

OBLAST B – VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ

Tato část dotace podporuje výstavbu pasivních domů a domů s nízkou energetickou náročnosti. Příspěvek je rozdělen do tří kategorií a všechny spojují podmínky na rekuperační jednotku, splnění testu neprůvzdušnosti (tzv. blower door test) a vhodně navržený zdroj vytápění a ohřevu vody. Záměrně jako poslední vybranou podmínku zmiňujeme kvalitně navržené zateplení. Nová zelená úsporám tak neřeší samostatnou podporu zateplení nebo instalaci zdroje tepla, jako tomu je u rekonstrukcí stávajících budov, ale řeší celkovou úroveň budovy, kvalitního provedení a míry ekologického provozu.

 • B.0 – dům s nízkou energetickou náročností – 150.000,- Kč
 • B.1 – dům s velmi nízkou energetickou náročností – 300.000,- Kč
 • B.2 – dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie – 450.000,- Kč

OBLAST C – EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE

Stejně jako oblast A se tato oblast týká stávajících rodinných domů a nelze ji aplikovat pro teprve vznikající novostavby. Na druhou stranu lze tuto část dotace využít ve chvíli, kdy je novostavba zkolaudována a má přiděleno číslo popisné. Jak už název napovídá, jedná se o podporu takových opatření, která vylepší efektivitu využívaných energií v rodinném domě a zlepší tak vliv na životní prostředí.