PAMÁTKOVÁ REZERVACE

PAMÁTKOVÁ ZÓNA X PAMÁTKOVÁ REZERVACE

Často se nás ptáte, zda je nutno opatřit energetický štítek, nachází-li se objekt v památkové zóně nebo rezervaci. Jak to doopravdy je se dočtete níže. 

 CO UVÁDÍ ZÁKON?

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.
zdroj: zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

 PAMÁTKOVÁ ZÓNA – PENB POTŘEBUJETE!

U objektů, které se nachází v památkové zóně, je energetický štítek (PENB) vyžadován. Samozřejmě platí i všechny ostatní povinnosti s PENB spojené (např. uvedení energetické třídy do inzerátů, atd.).

 KULTURNÍ PAMÁTKA – PENB NEPOTŘEBUJETE!

Zda je objekt kulturní památkou je možné ověřit na stránkách Národního památkového ústavu. www.monumnet.npu.cz

 PAMÁTKOVÁ REZERVACE – PENB NEPOTŘEBUJETE!

Zda se objekt nachází v památkové rezervaci je možné ověřit v katastru nemovitostí.
Pozor! Obvykle se nachází u pozemku.

ZPŮSOB OCHRANY NEMOVITOSTI

obr.: památková rezervace v hlavním městě Praze


Vyhláška č. 264/2020 Sb.

Od 1