PENB

Energetický štítek a nebo průkaz energetické náročnosti budov (PENB)


Průkaz energetické náročnosti budovy stanovuje energetickou náročnost dané stavby, čímž umožňuje vytvořit si poměrně jasnou představu o předpokládaných nákladech na její provoz.

Při zpracování průkazu se porovnává hodnocená budova s tzv. referenční budovou a hodnotí se tři základní parametry.

  1. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy – referenční hodnota 0,36 W/m2.K
  2. Celková dodaná energie
  3. Neobnovitelná primární energie – závisí na palivu tepelného zdroje a jeho faktoru (viz. tabulka níže)

Protože se však u nových staveb jedná o hodnoty stanovené výpočtem, skutečná spotřeba a s ní související výdaje se následně mohou lišit.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) udává energetickou náročnost budovy stanovenou výpočtem ze všech energií, které do budovy vstupují. Jde o energii potřebnou na vytápění, ohřev teplé vody, větrání, osvětlení, chlazení a klimatizaci. Zároveň jsou započítány i energie potřebné pro zařízení, která tyto procesy zajišťují (topná zařízení, tepelná čerpadla, regulace, zařízení klimatizační, větrací, vzduchotechnické jednotky atd.). Celkové množství roční dodané energie se vydělí celkovou podlahovou plochou budovy a výsledkem je měrná roční spotřeba energie na metr čtvereční – vyjádřená v kWh/m2 x rok. Podle získaných hodnot se budovy dělí do sedmi kategorií, čili tříd energetické náročnosti:

A – mimořádně úsporná
B – úsporná
C – vyhovující
D –  nevyhovující 
E – nehospodárná
F – velmi nehospodárná
G – mimořádně nehospodárná

Novostavby dnes musí dosahovat hodnot pro zařazení do kategorií A až B – nižší kategorie jsou nevyhovující a povolení ke stavbě budovy s takovými hodnotami nemůže být uděleno. Zařazení budovy do třídy energetické náročnosti zobrazuje grafické znázornění v první části průkazu, zbytek tvoří protokol obsahující podrobné identifikační a technické údaje potřebné pro výpočet. Toto hodnocení ale řeší pouze primární energii z neobnovitelných zdrojů.

Přitom aby budova splňovala a dosahovala hodnot stačí změnit zdroj vytápění nebo ohřevu vody.

Velkou roly v tom hraje faktor neobnovitelné primární energie.(NPE)

U starších budov může docházet k zvláštním situacím. V případě, že budova je vytápěná elektrickou energií a podle stávajících předpisů nebude splňovat potřebné hodnoty a výsledné hodnocení je např.

G – mimořádně nehospodárná

Stačí změnit zdroj vytápění . Ten samý dům bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, jeho hodnota bude o cca 63 % lepší. V případě vytápění kusovým dřevem, tak v závislosti na účinnosti zdroje až o 95%.

Takže z G až na A