PRODEJ BYTU

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PŘI PRODEJI BYTU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Vlastník jednotky je povinen


a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
  2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
  2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v
informačních a reklamních materiálech při:

  1. prodeji jednotky,
  2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu
předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační
třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v
informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část
průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.