PRODEJ BYTU

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PŘI PRODEJI BYTU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Zákon č. 406/2000 Sb. hovoří o potřebě opatřit energetický štítek při prodeji ucelené části budovy či jednotky. Povinnost platí o 1. 1. 2013. Za ucelenou část budovy nebo jednotku se považuje:

  • bytová jednotka
  • celé patro
  • polovina domu
  • část domu se samostatným vchodem

LZE NĚČÍM NAHRADIT ŠTÍTEK PŘI PRODEJI BYTU?

Ano, tato možnost existuje. Energetický štítek lze nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu nebo jiného tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.*

* Tuto výjimku lze aplikovat pouze za splnění předpokladu, kdy vlastník jednotky písemně požádal majitele objektu nebo společenství vlastníků jednotek o předání energetického štítku pro celou budovu. Pokud majiteli bytové jednotky nebyl i přesto PENB předán, je možno jej nahradit zmíněným vyúčtováním dodávek energií.

Výjimka chrání majitele objektu jednotky v případech, kdy společenství vlastníků nechce PENB nechat zpracovat. Společenství vlastníků jednotek však v tomto případě porušuje zákon, neboť dle § 7a, odstavce (2), je povinností společenství vlastníků opatřit PENB v případě prodeje ucelené části budovy.

Nejste si jisti, zda štítek potřebujete? Položte dotaz našim technikům.

PRODÁVÁTE BYT? ZEPTEJTE SE MAJITELE DOMU.

Majitelé panelových a bytových domů nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy byly povinni zpracovat do 31. 12. 2014 energetický štítek pro celý dům. PENB platí všechny byty v domě. Předložením tohoto štítku splní prodávající své povinnosti.

CO JE PRODÁVAJÍCÍ PŘI PRODEJI BYTU POVINEN?

  • předat grafickou část PENB zprostředkovateli (RK) před začátkem prodeje*
  • zajistit, aby klasifikační třída energetické náročnosti byla uvedena v reklamních materiálech týkajících se budovy
  • předložit energetický štítek možnému kupujícímu před uzavřením smlouvy o koupi
  • předat energetický štítek kupujícímu nejpozději při podpisu smlouvy o koupi

Nepředá-li majitel bytu zprostředkovateli energetický štítek, musí ho zprostředkovatel inzerovat s energetickou třídou G – mimořádně nehospodárná budova.
Nepředloží-li SVJ majiteli bytu PENB a majitel bytu využije možnost nahradit štítek vyúčtováním dodávek energií, je majitel bytu povinen předat zmíněná vyúčtování nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nedodrží-li prodávající výše zmíněné, hrozí mu od Státní energetické inspekce pokuta až do výše 100.000 Kč.

CENA ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU?

Není-li možné doložit vyúčtování energií za poslední 3 roky, je nutnost štítek k prodeji bytu zpracovat. Štítek se vždy dělá pro celý objekt a jeho cena začíná na 4.000 Kč bez nutnosti zaměření.

S NOVELOU ZÁKONA PŘIŠLY OD 1. 7. 2015 ZMĚNY!

Zásadní změnou je, že zprostředkovatel (realitní kancelář) je odpovědná za uvedení energetické třídy do inzerátů či propagačních materiálů. Energetická třída (A až G) je uvedena na PENB, který má realitní kancelář obdržet od prodávajícího.

Co když PENB prodávající realitní kanceláři nepředá? Pak bude realitní kancelář uvádět v inzerátech byt s nejhorším energetickým hodnocením, tedy G. U prodejů bytů je stále možnost nahradit energetický štítek vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. I v tomto případě ale musí být uvedena energetická třída v inzerátech. Byt bude proto nabízen v G.

Je na prodávajícím, zda bude spokojený a byt bude propagován v G, nebo zda si nechá Energetický štítek zpracovat. Energetické třída se mu pravděpodobně výrazně zlepší a zvedne mu tak hodnotu bytu. Nejvýhodnější je, pokud PENB obstará SVJ pro celý dům. Náklady na jednu bytovou jednotku jsou pak minimální.

Převodů bytů v rámci družstevního vlastnictví se Energetické štítky netýkají, bytové družstvo je však povinno předložit PENB při uzavírání nájemní smlouvy.