PRODEJ DOMU

PŘI PRODEJI DOMU

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PŘI PRODEJI DOMU

Prodáváte nebo se chystáte prodat rodinný dům, vilu, administrativní budovu nebo bytový dům? Pak podle poslední novely (účinné od 1. 7. 2015) zákona č. 406/2000 Sb, budete k prodeji potřebovat energetický štítek (PENB).

JAK DLOUHO SE ŠTÍTKY K PRODEJŮM VYŽADUJÍ?

Energetické štítky k prodeji domů se povinně zpracovávají od 1. 1. 2013. Příslušný zákon nedefinuje pojem rodinný dům, ale hovoří obecně o budově, jako celku. Povinnost platí nejenom pro rodinné domy a vily, ale také pro případy prodejů celých bytových či administrativních budov a jiných budov.

V případě prodeje bytu je situace jiná. Od kdy je potřeba mít štítek při prodeji bytu a další informace se dočtete v článku energetický štítek při prodeji bytu.

KDO ODPOVÍDÁ ZA ZAJIŠTĚNÍ ŠTÍTKU?

Odpovědnost za zajištění nese prodávající. Za ním jdou sankce v případě nesplnění. Zda se energetický štítek při prodeji doložil, kontrolují inspektoři ze Státní energetické inspekce. A to namátkově nebo na udání (obvykle třetí osoby nebo kupujícího). Vyhotovené průkazy jsou zasílány na MPO, je tedy snadné zjistit absenci průkazu energetické náročnosti.

V roce 2014 bylo Státní energetickou inspekcí zkontrolováno 3774 energetických štítků, v pořádku jich nebylo 170, uděleno bylo 86 pokut. Dle novely platné od 1. 7. 2015 je povinností inspektorů zkontrolovat každý rok 5 % všech vytvořených PENB. Zvýšený počet kontrol a udělených pokut lze proto očekávat.

JAKÉ JSOU ZÁKONNÉ POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO?

 • předat grafickou část PENB zprostředkovateli (RK) před začátkem prodeje* (novinka od 1. 7. 2015)
 • zajistit, aby klasifikační třída energetické náročnosti byla uvedena v reklamních a informačních materiálech
 • předložit energetický štítek možnému kupujícímu před uzavřením smlouvy o koupi
 • předat energetický štítek kupujícímu nejpozdějí při podpisu smlouvy o koupi

Při nedodržení těchto povinností hrozí prodávajícímu pokuta až do výše 100 000 Kč a 200 000 Kč v případě právnické osoby.

* Pokud prodávající nedodá energetický štítek zprostředkovateli, musí realitní kancelář do inzerátů uvést třídu G – mimořádně nehospodárná budova. Realitní kanceláře od 1. 7. 2015 pod pokutou odpovídají za uvedení energetické třídy v inzerátech. Uvedením nejhorší energetické třídy realitní kanceláří není vyloučena povinnost prodávajícího předložit a předat průkaz!

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK NEMUSÍ BÝT K PRODEJI ZPRACOVÁN, JEDNÁ-LI SE O:

 • budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou menší ne 50 m2,
 • budovu navrhovanou a obvykle užívanou jako místo bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • stavbu pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány pouze část roku (jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší
  než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání)
 • u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci (pozor, nezaměňovat s památkovou zónou)
 • průmyslový a výrobní provoz, dílenský provoz a zemědělskou budovu se spotřebou energie do 700 GJ za rok (194 MWh/rok)

 V těchto případech nemusí být v inzerci uvedena energetická třída.

 Budovy postavené do 1. 1. 1947

U budov postavených a zároveň naposledy rekonstruovanýchpřed 1. 1. 1947, je možné neopatřit pro prodávaný dům energetický štítek. Platí to pouze za předpokladu, že se tak prodávající a kupující písemně dohodnou (např. v kupní smlouvě).

Za rekonstrukci se považuje změna obálky budovy (střecha, obvodové stěny, okna, dveře a podlaha) na ploše větší než 25 %.

V inzerátech musí být uvedena nejhorší energetická třída G – mimořádně nehospodárná budova. Pokud však kupující nesouhlasí, musí prodávající nechat zpracovat PENB!

JAK DLOUHO TRVÁ ZPRACOVÁNÍ ŠTÍTKU?

Obvyklá doba zpracování energetického štítku pro účely prodeje domu je 7-10 dní od zaměření nebo předání dokumentace. V případě nutnosti a po domluvě je možné štítek zpracovat do 3 dnů.

POSTUP NAŠICH SPECIALISTŮ PŘI VYPRACOVÁNÍ ŠTÍTKU

Zahájení výpočtu je podmíněno dostatečnou znalostí posuzovaného objektu (informace tepelně-technické a technologické). Tyto informace je možné zjistit:

 • z aktuální projektové dokumentace a/nebo
 • při odborné prohlídce a zaměření objektu technikem (tzv. místní šetření)

Protože pro účely prodeje domu v drtivé většině případů neexistuje aktuální úplná projektová dokumentace, jezdí naši technici objekt zaměřovat a za pomoci prodávajícího nebo makléře zjišťují na místě potřebné podklady pro výpočet.

Cena je závislá na velikosti domu a na dostupnosti podkladů. Pokud jsou podklady nedostačující nebo žádné, je nutné zaměření. To je u prodejů velmi častý případ. Výsledná částka se pak skládá z ceny za místní šetření a výpočet.