PRONÁJEM

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK K PRONÁJMU

Dle platné legislativy je nutné nechat zpracovat energetický štítek při uzavření nového pronájmu:

1 Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni


a) opatřit si průkaz:

 1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 2. při pronájmu budovy,
 3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy
  nebo ucelené části budovy,
 2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo
  ucelené části budovy

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v
informačních a reklamních materiálech při:

 1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele

předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu
ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v
informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část
průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

PENB PŘI PRODEJI A PRONÁJMU – VLASTNÍK JEDNOTKY (BYTU)

2 – Vlastník jednotky je povinen

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
 2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v
informačních a reklamních materiálech při:

 1. prodeji jednotky,
 2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

d) v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele


předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační
třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v
informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část
průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.