PRONAJEM

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK K PRONÁJMU

Dle platné legislativy je nutné nechat zpracovat energetický štítek při uzavření nového pronájmu:

PRO CELOU BUDOVU, JAKO JE:

 • Rodinný dům
 • Bytový dům
 • Administrativní budova 

NEBO PRO UCELENOU ČÁST BUDOVY, JAKO JE:

 • Bytová jednotka
 • Celé patro
 • Polovina domu 

Z výše uvedeného je patrné, že v roce 2015 není nutné při novém pronájmu bytu nechat zpracovat energetický štítek. 

POVINNOSTI MAJITELE PŘI UZAVŘENÍ NOVÉHO PRONÁJMU:

 • Předložení průkazu novému nájemci před uzavřením smlouvy o pronájmu budovy nebo její části.
 • Předat průkaz nájemníkovi nejpozději při podpisu smlouvy o pronájmu.
 • Zajistit, aby ukazatele energetické náročnosti budovy byly uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy

Za výše uvedené odpovídá majitel. Při porušení povinnosti a na základě kontroly inspektorů ze Státní energetické inspekce hrozí majiteli pokuta až 100.000 Kč.

CENA A DOBA ZPRACOVÁNÍ ŠTÍTKU K PRONÁJMU

Postup, cena i doba zpracování je stejná jako u vypracování štítků pro prodej budovy. Ve zkratce:

 • Technici jezdí objekty zaměřovat
 • Doba zpracování záleží na domluvě, z pravidla 7-10 dní
 • Cena se skládá ze zaměření objektu a samotného výpočtu (v závislosti na podkladech)