VEŘEJNÉ BUDOVY

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni mít zpracovaný energetický štítek (PENB) u budov užívané orgánem veřejné moci, a to:

  • nad 500 m2 energeticky vztažné plochy
    (platí od 1. 7. 2013)
  • nad 250 m2 energeticky vztažné plochy
    (platí od 1. 1. 2015)

PENB MUSÍ MÍT ZPRACOVÁNY VŠECHNY OBJEKTY, VE KTERÝCH PŮSOBÍ ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI.

Tedy i ty, které nejsou v jejím vlastnictví, ale veřejná správa je využívá (např. obecní úřad ve vlastnictví soukromé osoby).

Orgán veřejné moci musí samozřejmě nechat zpracovat energetický štítek i mimo výše uvedené v případě prodeje, pronájmu, výstavby nebo při větší změně (rekonstrukci) dokončené budovy.

JAKÉ HROZÍ SANKCE?

Stavebník, vlastník nebo společenství vlastníků jednotek, kteří nedodrží povinnost zpracovat energetický štítek pro budovy využívané orgánem veřejné moci, hrozí pokuta až do výše 200.000 Kč.

VEŘEJNÉ BUDOVY MUSÍ MÍT ŠTÍTEK VIDITELNĚ UMÍSTĚNÝ!

Konkrétně na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo na vnitřní stěnu ve vstupním prostoru navazující na hlavní vchod.

  NEMÁTE JEŠTĚ ZPRACOVANÝ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK (PENB)?

Vyplňte jednoduchý formulář a naši technici Vás budou kontaktovat. Zašleme Vám zdarma nezávaznou kalkulaci.

Provádíme energetické štítky pro obce a města. V těchto případech udělujeme slevy až 30 % (v závislosti na objemu).


Vyhláška č. 264/2020 Sb.

Od 1