vodovodní přípojky

Technické standardy pro síť veřejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány na základě požadavku vodárenských  společností jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování a realizaci vodovodních řadů  a po celém území regionální působnosti VAK. Součástí těchto standardů je i vzorový návrh některých objektů a zařízení na vodovodní síti. Tyto standardy jsou závazné pro:

 •  návrhy technických řešení (projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro
  provádění stavby) a realizaci stavby veřejného vodovodu ve smyslu zákona o vodovodech a
  kanalizacích, který je ve vlastnictví VAK .
 • návrhy technických řešení (projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro
  provádění stavby) a realizaci stavby veřejného vodovodu ve smyslu zákona o vodovodech a
  kanalizacích, který není ve vlastnictví VAK HK, ale vodovod bude provozován
  Královéhradeckou provozní, a.s. na základě smlouvy o nájmu a provozování. V tomto
  případě není stavebníkem a investorem VAK , nýbrž jiná osoba (dále jen Jiný stavebník)
 • návrhy technických řešení (projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro
  provádění stavby) a realizaci staveb vodovodních přípojek, které budou připojeny na veřejný
  vodovod ve vlastnictví VAK , a který je provozován Královéhradeckou provozní, a.s. na
  základě smlouvy o nájmu a provozování
  Pro stavby veřejných vodovodů jiných investorů nejsou tyto standardy závazné, pokud je prokazatelné,
  že po celou dobu provozu nebude VAK tento vodovod vlastnit nebo nebude provozován
   (na základě smlouvy o nájmu a provozování).

Ukázky výkresů.