NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Odpovídáme na to, co Vás zajímá. Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám, naši technici Vám odpoví.

  JAK DLOUHO TRVÁ ZPRACOVÁNÍ?

PENB zpravidla zpracováváme do 10 pracovních dnů od předání projektové dokumentace, či provedení místního šetření.

  CO SE MI MŮŽE STÁT, POKUD PŘI PRODEJI NEDOLOŽÍM ŠTÍTEK?

Porušením zákona hrozí fyzické osobě pokuta do výše 100.000 Kč, právnické osobě až 200.000 Kč. Zda byl štítek zpracovaný kontroluje Státní energetická inspekce. Vyhotovené průkazy jsou odesílány na MPO, proto je tato kontrola vcelku nenáročná.

  VYMĚNILI JSME OKNA. MUSÍME ŠTÍTEK PŘEDĚLAT?

U bytových domů nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy je nutné energetický štítek v případě změny (rekonstrukce) obálky budovy na ploše větší než 25 %. Samotná okna většinou nedosahují plochy 25 %. Zjednodušeně – do plochy obálky se počítá plocha oken a dveří, fasády, střecha a podlaha.

  JE NUTNÝ PRŮKAZ PŘI PRODEJI DRUŽSTEVNÍHO BYTU?

Není. U družstevního bytu se jedná o převod členských práv. Nejedná se o převod nemovitosti a není proto nutné průkaz zpracovávat.

  JE MOŽNÉ UDĚLAT ŠTÍTEK „OD STOLU“ NEBO MUSÍ SPECIALISTA DORAZIT NA MÍSTO?

Pro výpočet je nutné znát aktuální technický stav, skladby konstrukcí, rozměry, způsob a typ ohřevu teplé vody, vytápění, chlazení a mnoho dalších informací. Ve většině případů proto musí energetický specialista objekt navštívit. Zaměření odpadá, pokud je poskytnuta aktuální a úplná projektová dokumentace (např. prováděcí projekt nebo dokumentace ke stavebnímu povolení).

  JAK DLOUHO PLATÍ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK (PENB)?

Platnost PENB je 10 let od vydání energetickým specialistou. Provedete-li rekonstrukci obálky budovy na ploše větší než 25 %, je nutné průkaz předělat.

  PENB PRO REKREAČNÍ OBJEKT?

Není vyžadován u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání. Podmínkou však je, že je objekt veden v katastru nemovitostí jako objekt pro rekreaci a má tedy evidenční číslo.

  MÁM POVINNOST NĚKAM ŠTÍTEK FYZICKY VYVĚSIT?

Tato povinnost se týká pouze budov užívané nebo vlastněné orgánem veřejné moci. U těchto budov musí být štítek viditelně umístěn před vstupem nebo ve vstupní chodbě konkrétní budovy.

  CO JE PLOCHY OBÁLKY BUDOVY?

Plochou obálky budovy se rozumí všechny stavební konstrukce (podlahy, stěny, stropy, střecha, okna, dveře), kde dochází k tepelným ztrátám do venkovního, popř. nevytápěného prostředí.

  CO JE TO ENERGETICKY VZTAŽNÁ PLOCHA?

Dle definice zákona č. 406/2000 – Zákon 318/2012 Sb § 2 odst. 1 písmena r: Celkovou energeticky vztažnou plochou je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. Zjednodušeně se jedná o součet zastavěné plochy všech pater domu.

  JAK ZJISTÍM SOUČET PODLAHOVÝCH PLOCH?

Součet podlahových ploch zjistím vynásobením zastavěné plochy počtem všech obytných, či vytápěných podlaží budovy.

  POUŽÍVÁ SE PRO PENB TERMOKAMERA?

Výstup termovize není relevantním podkladem pro výpočet průkazu energetické náročnosti. Použití termokamery pro vytvoření energetického štítku by celou službu násobně zdražilo, navíc použití je možné pouze za určitých klimatických podmínek.

  CO JE ZKRATKA PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy. Mezi lidmi je tak lidově označován energetický štítek, který je vytvářen na nemovitosti.

  NA ČEM ZÁVISÍ CENA?

Cena za zpracování PENB se odvíjí v závislosti na velikosti domu a na stavu projektové dokumentace. V případě, že je projektová dokumentace nedostačující nebo žádná, je nutné provést místní šetření. To je u prodejů velmi častý případ. Výsledná částka se pak skládá z ceny za místní šetření a výpočet.

  MUSÍM BÝT PŘÍTOMEN PŘI MÍSTNÍM ŠETŘENÍ?

Není nutné, aby byl majitel objektu při místním šetření přítomen. Je však nezbytně nutné, aby zde byla přítomna pověřená osoba, která objekt zpřístupní a technika pustí do objektu.

  JE MOŽNÉ ZPRACOVAT PENB PRO BYT?

PENB se vždy zpracovává pro celý bytový dům, nikoliv pro jednotlivý byt. PENB zpracovaný pro celý bytový dům je platný pro všechny byty v domě.

  ČÍM DOLOŽIT, ŽE BYL DŮM POSTAVEN A NAPOSLEDY REKONSTRUOVÁN PŘED ROKEM 1947?

Získáním příslušných podkladů z místního stavebního či katastrálního úřadu. Např. doložením kolaudačního souhlasu či původní projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení, dle které se objekt realizoval.

  CO JE TO ENERGETICKÝ TIP! ?

Službou Energetický Tip! se rozumí návrh opatření, na základě kterých lze zlepšit energetickou náročnost budovy. Ze služby Energetický TIP! se dozvíte, jak nejsnáz snížit náklady na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení či chlazení.

  JAKÁ JE CENA ENERGETICKÉHO TIPU! ?

Energetický Tip! je ZDARMA pro klienty, kteří si od nás nechají zpracovat PENB.
Cena samostatné služby Energetický Tip! je stejná, jako PENB.