Společenství vlastníků jednotek

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO SVJ

Novelou zákona o hospodaření energií, která byla dne 16. 4. 2015 podepsána prezidentem ČR, se od 1. 7. 2015 ruší povinnost pro bytové domy nechat zpracovat Energetický štítek k určitému datu dle velikosti domu. Povinnost mít zpracovaný průkaz však zůstává.

Povinnost vlastníka či společenství vlastníků jednotek obstarat energetický štítek však zůstává v případě:

  1. prodeje celé nebo ucelené části budovy,
  2. pronájmu budovy,
  3. pronájmu ucelené části budovy (účinnost od 1. 1. 2016)

POŽÁDEJTE SPOLEČENSTVÍ O ENERGETICKÝ ŠTÍTEK VČAS

Budete prodávat byt? Požádejte společenství vlastníků jednotek o Průkaz energetické náročnosti budovy co nejdříve. Pokud neuvedete energetickou třídu v inzerci, nebo nepředložíte PENB zájemci při prohlídce, vystavujete se sankci! V případě prodeje bytu budete energetický štítek potřebovat! Stejně tak v případě pronájmu bytu od 1. 1. 2016.

Pokud má SVJ energetický štítek vyhotoven, stačí Vám jeho ověřená kopie. Pokud ho nemá, je nejjednodušší ho nechat zpracovat. Energetický štítek domu se vyhotovuje výhradně pro celou budovu a platí pro všechny byty.

NEZPRACOVANÝ PENB? POKUTA PRO SVJ!

Společenství vlastníků jednotek má povinnost opatřit si průkaz při prodeji jednotky bez ohledu na to, zda vlastník jednotky nahradil průkaz vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. Pokud průkaz ze strany SVJ nebude vlastníkovi předán, lze se s podnětem obrátit na příslušný Územní inspektorát Státní energetické inspekce. Společenství vlastníků jednotek pak hrozí pokuta 200.000,- Kč. Chybějící PENB nevylučuje povinnosti vlastníka jednotky.

KONTROLA INSPEKCE

Právo kontrolovat splnění tohoto nařízení kontrolují oblastní inspektoři ze Státní energetické inspekce. Pokud zjistí, že energetický štítek není vyhotoven ve výše uvedených případech, hrozí vlastníkům a společenstvím vlastníků jednotek sankce až do výše 200.000 Kč u právnických osob, 100.000 Kč u fyzických osob.

JE NUTNÉ ENERGETICKÝ ŠTÍTEK NĚKAM UMÍSTIT?

Toto nařízení pro majitele bytových domů neplatí. Štítek nemusí být nikde viditelně umístěn nebo vyvěšen.

CO JE TO ENERGETICKY VZTAŽNÁ PLOCHA?

Dle definice zákona č. 406/2000 Sb § 2 odst. 1 písmena r, se jedná o vnější půdorysnou plochu všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

JAK DLOUHO TRVÁ ZPRACOVÁNÍ ŠTÍTKU?

Energeticky štítek zpracujeme vždy na základě domluvy. Z pravidla se jedná o 7-14 dní od dodání podkladů nebo od zjednodušeného zaměření bytového domu. V případě požadavku rychlého zpracování je možné předat štítek do 3 pracovních dnů.

NAŠI TECHNICI BYTOVÝ DŮM VŽDY ZAMĚŘUJÍ

Před začátkem výpočtu je nutné zjistit o objektu dostatek informací. Ty je možné získat z aktuální projektové dokumentace (řezy, půdorysy, pohledy, technické zprávy stavební, TZB a další).

Protože aktuální úplná dokumentace nebývá k dispozici, je nutné objekt zaměřit a zjistit vše potřebné. Naši technici provádí vždy zaměření a technickou prohlídku bytového domu a to i v případě, že projektová dokumentace k bytovému domu je, což zohledňujeme v konečné ceně.

Jedině z kompletní dokumentace dokážeme garantovat požadovanou kvalitu energetického štítku. 

CENA ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU PRO BYTOVÝ DŮM

Výše ceny se odvíjí od velikosti bytového domu (počtu bytových jednotek).

Samotný výpočet stojí od 5.900 Kč.

Cena za zaměření se odvíjí dle kvality poskytnutých podkladů (projektové dokumentace). Stojí v rozmezí 1.000 – 2.000 Kč.
Výsledná cena je součtem ceny za výpočet a zaměření objektu.

Zadejte základní charakteristiku štítku a získáte zdarma cenovou nabídku.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO SVJ

  • Energetický štítek (PENB) má platnost 10 let
  • V případě větší změny (nad 25% plochy obálky budovy) průkaz pozbývá platnosti

Vyhláška č. 264/2020 Sb.

Od 1