Energeticky-stitek-od-1-7-2015

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK | KDO MÁ POVINNOST?

Povinnost obstarat energetický štítek upravuje zákon 406/2000 Sb. Poslední změna zákona vstoupila v platnost 1. 7. 2015. Od té doby žádná novelizace neproběhla. Energetický štítek je nutný:


PRODEJ DOMU

PRODEJ BYTU

PRONÁJEM

NOVOSTAVBY

VEŘEJNÉ STAVBY

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
BYTOVEK

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZELENÁ ÚSPORÁM


CO SE NOVELOU ZÁKONA OD 1. 7. 2015 ZMĚNILO?

PENB NENÍ VYŽADOVÁN U PRODEJŮ A PRONÁJMŮ BUDOV DO ROKU 1947

Konkrétně u budov postavených a zároveň naposledy rekonstruovaných před rokem 1947.
Za větší rekonstrukci se považuje změna obálky budovy (= zateplení střechy, fasády, podlahy, výměna oken a dveří) na ploše větší než 25 %. Za změnu obálky budovy se považuje i nová (ale nezateplená) fasáda nebo střecha. Což je častý případ.

Tato výjimka je podmíněna písemným souhlasem kupujícího či nového nájemce. Pokud nový majitel či nájemce požaduje energetický štítek (PENB) předložit, není možné tuto výjimku použít.

U domů postavených a zároveň naposledy rekonstruovaných před rokem 1947 se předpokládá nejhorší energetická třída. Realitní kancelář je proto povinna do inzerátů uvést energetickou třídu G.

U domů postavených nebo rekonstruovaných po roce 1947 je automaticky k prodeji nebo pronájmu i nadále vyžadován energetický štítek (PENB).

REALITNÍ KANCELÁŘE JSOU OD 1. 7. 2015 ODPOVĚDNÉ ZA ZVEŘEJNĚNÍ ENERGETICKÉ TŘÍDY V INZERÁTECH

Novelizace zákona 406/2000 Sb. od 1. 7. 2015 zavedla odpovědnost realitních kanceláří. Ty jsou povinny zadat energetickou třídu do inzerátů s nabídkou nemovitostí.
Při nesplnění tohoto nařízení se RK vystavuje pokutě do výše 200 000 Kč.

V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele (RK, apod.), je majitel domu/bytu povinen předat zprostředkovateli energetický štítek (PENB). Nepředá-li ho, je zprostředkovatel povinen do inzerátů uvést nejhorší energetickou třídu, tedy G. Uvedením třídy G do inzerátů je splněna povinnost zprostředkovatele.

Majitel však svoji povinnost nesplnil a i z tohoto důvodu může být pokutován. Nehledě na to, že energetický štítek (PENB) bude muset stejně nejpozději před podpisem smlouvy vytvořit.

Pokud majitel bytu nahrazuje energetický štítek vyúčtováním dodávek energií, je zprostředkovatel rovněž povinen do inzerátů uvést třídu G.

MAJITELÉ A SPRÁVCI BYTOVÝCH DOMŮ JIŽ NEJSOU POVINNI NECHAT PLOŠNĚ ZPRACOVAT ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Úpravou zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií se od 1. 7. 2015 zrušila pro bytové a administrativní domy tato povinnost.

Při prodeji/pronájmu bytu v domě však energetický štítek potřeba bude. Je pak pouze otázkou času, do kdy ho bytové domy opatří a zda jej stihnou zajistit ještě před plánovaným podpisem kupní nebo nájemní smlouvy. Z tohoto důvodu je dobré energeteický štítek opatřit ještě předtím, než taková situace nastane. Jeho platnost je 10 let.

U prodeje a pronájmu bytu sice stále platí, že energetický štítek může být nahrazen vyúčtováním dodávek energií za 3 roky zpětně. Použít vyúčtování namísto energetického štítku však může být uplatněno pouze za předpokladu, že majitel bytu písemně požádá SVJ o jeho předložení a SVJ energetický štítek nepředloží. Případné sankce pak budou vymáhány po SVJ, ne po majiteli bytu.

Na druhou stranu jsou od 1. 7. 2015 realitní kanceláře povinni (pod pokutou až 100 000 Kč) uveřejnit energetickou třídu v inzerátech. Pokud prodávající energetický štítek realitní kanceláři nedodá, musí do inzerátu uvést třídu G.

Je na prodávajícím, zda bude byt prodávat ve třídě G nebo si nechá zpracovat energetický štítek a v inzerátech bude pravdivá energetická náročnost. Podle odhadů dá přednost energeticky šetrnějšímu bydlení až 82 % zájemců o koupi.

JE KONTROLOVÁNO 5 % ENERGETICKÝCH ŠTÍTKŮ

Novela zavedla výraznou kontrolou plnění povinností spojených s energetickým štítkem (PENB). Kontroly nad zákonem 406/2000 Sb. provádí Státní energetické inspekce (SEI).
SEI kontroluje, zda byl energetický štítek vypracován, z jakých podkladů a zda byl vypracován dle skutečného stavu, popř. zda jsou v inzerátech zveřejňovány energetické třídy v inzerátech.

SEI musí zkontrolovat 5 % všech případů, tzn. každý 20. energetický štítek.

Opatření by mělo zajistit stejnou kvalitu energetických štítků, vymýtit nekvalitní zpracovatele a ochránit kupující při výběru nového bydlení.


Vyhláška č. 264/2020 Sb.

Od 1